تبلیغات
کلبه تنهایینالم از دست تو ای ناله كه تاثیر نكردی

گر چه او كرد دل از سنگ ، تو تقصیر نكردی

شرمسار تو ام ای دیده از این گریه ی خونین

كه شدی كور و تماشای رخش سیر نكردی

ای اجل گر سر ِ آن زلف ِ درازم به كف افتد

وعده هم گر به قیامت بنهی دیر نكردی

وای از دست تو ای شیوه ی عاشق كش جانان

كه تو فرمان قضا بودی و تغییر نكردی

مشكل از گیر تو جان در برم ای ناصح عاقل

كه تو در حلقه ی زنجیر ِ جنون گیر نكردی

عشق همدست به تقدیر شد و كار مرا ساخت

برو ای عقل كه كاری تو به تدبیر نكردی

خوشتر از نقش نگارین من ای كلك تصور

الحق انصاف توان داد كه تصویر نكردی

چه غروری ست در این سلطنت ای یوسف مصری

كه دگر پرسش ِ حال ِ پدر ِ پیر نكردی

شهریارا تو به شمشیر قلم در همه آفاق

به خدا ملك دلی نیست كه تسخیر نكردی


+ نوشته شده در جمعه 1392/04/14 ساعت 01:24 توسط نظرات |